ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลลิดล (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
1585
26 ส.ค. 2556
362 ประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1575
26 ส.ค. 2556
363 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556
1542
20 ส.ค. 2556
364 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
1547
07 ส.ค. 2556
365 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2556
1455
01 ส.ค. 2556
366 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
1589
12 ก.ค. 2556
367 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1534
20 มิ.ย. 2556
368 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1562
14 มิ.ย. 2556
369 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556
1533
07 มิ.ย. 2556
370 กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกูโบร์ หมู่ที่ ๕
1442
05 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54