ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประชาสัมพันธ์การชำระภาปีป้าย
1662
25 ต.ค. 2555
382 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
1483
25 ต.ค. 2555
383 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของ อบต.ลิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1485
15 ต.ค. 2555
384 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1489
15 ต.ค. 2555
385 เชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๕
1632
05 ต.ค. 2555
386 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การจัดอายุเป็นช่วงอายุปี เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ดาวน์โหลดเอกสาร
1474
01 ต.ค. 2555
387 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
1489
21 ก.ย. 2555
388 เชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
1634
12 ก.ย. 2555
389 แจ้งเตือนภัยมรสุม
1535
06 ก.ย. 2555
390 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1624
31 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53