ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารสวนตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1159
08 ต.ค. 2564
32 ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1137
06 ต.ค. 2564
33 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564
1091
27 ก.ย. 2564
34 ประกาศรับสมัครสอบคัเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1097
27 ก.ย. 2564
35 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564
1085
21 ก.ย. 2564
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ก.ย. 2564
37 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินฃานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
31 ส.ค. 2564
38 คำสั่งโควิท-19จังหวัดยะลา ที่232/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
30 ส.ค. 2564
39 คำสั่งโควิท-19จังหวัดยะลา ที่233/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
30 ส.ค. 2564
40 เชิญชวนประชาชนตำบลลิดลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54