ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1531
18 ต.ค. 2554
462 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1617
12 ต.ค. 2554
463 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ 1ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1562
05 ต.ค. 2554
464 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1583
05 ต.ค. 2554
465 การรับขึ้นผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1598
05 ต.ค. 2554
466 การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1542
05 ต.ค. 2554
467 จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1537
05 ต.ค. 2554
468 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตาโละ
1612
21 ก.ย. 2554
469 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1569
29 ส.ค. 2554
470 ประกาศผลการดำเนินการคัดเลือกครูสอนดี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1605
25 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54