ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1581
24 ส.ค. 2554
472 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1545
19 ส.ค. 2554
473 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1569
05 ก.ค. 2554
474 เชิญชวนประชาชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน เสนอชื่อ "ครูสอนดี" ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" ดาวน์โหลดเอกสาร
1580
27 มิ.ย. 2554
475 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1630
22 มิ.ย. 2554
476 การคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554
1852
20 มิ.ย. 2554
477 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1570
06 มิ.ย. 2554
478 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1564
06 มิ.ย. 2554
479 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1574
01 มิ.ย. 2554
480 เชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2554
1700
23 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54