ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
1072
20 ส.ค. 2564
42 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่227//2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1097
19 ส.ค. 2564
43 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1097
19 ส.ค. 2564
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
1089
16 ส.ค. 2564
45 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่217/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1090
13 ส.ค. 2564
46 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่218/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1087
13 ส.ค. 2564
47 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
1061
05 ส.ค. 2564
48 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่205/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
03 ส.ค. 2564
49 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่207/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1079
03 ส.ค. 2564
50 ขยายระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54