ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1592
04 พ.ค. 2553
492 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1577
04 พ.ค. 2553
493 ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันว่าวประเพณี ประจำปี 2553
1568
24 เม.ย. 2553
494 เชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลลิดลเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมลิดลสัมพันธ์
1574
20 เม.ย. 2553
495 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2553
1579
19 เม.ย. 2553
496 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2553
1690
24 มี.ค. 2553
497 กิจกรรมค่ายยุวชนตำบลลิดลภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553
1721
22 มี.ค. 2553
498 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1584
02 ก.พ. 2553
499 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1521
02 ก.พ. 2553
500 ประชาสัมพันธ์โครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1541
29 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53