ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1759
22 ต.ค. 2552
502 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1673
16 ต.ค. 2552
503 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1744
25 ก.ย. 2552
504 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลลิดลร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณศาสนสถาน (มัสยิด) ในเขตตำบลลิดล
1561
14 ก.ย. 2552
505 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน ปี พ.ศ.2552 ประจำเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2552
1617
01 ก.ย. 2552
506 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552 อบต.ลิดล
1609
11 ส.ค. 2552
507 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ประจำปี 2552-2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1605
10 ส.ค. 2552
508 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ดาวน์โหลดเอกสาร
1579
04 ส.ค. 2552
509 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
1558
03 ส.ค. 2552
510 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
1613
13 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53