ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552 อบต.ลิดล
1656
11 ส.ค. 2552
522 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ประจำปี 2552-2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1653
10 ส.ค. 2552
523 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ดาวน์โหลดเอกสาร
1627
04 ส.ค. 2552
524 ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
1602
03 ส.ค. 2552
525 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
1660
13 ก.ค. 2552
526 ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการรื้อท่อ คอร. ที่แตกเพื่อเปลี่ยนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1692
10 ก.ค. 2552
527 ประชาสัมพันธ์โครงการลิดลร่วมใจ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2552 และ ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
1614
01 ก.ค. 2552
528 แผนงานและโครงการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลลิดล
1643
22 มิ.ย. 2552
529 ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรผู้ซึ่งทำกิจกรรมด้านกีฬา
1566
22 มิ.ย. 2552
530 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1648
19 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54