ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1082
02 ส.ค. 2564
52 เกณฑ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
02 ส.ค. 2564
53 มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1081
02 ส.ค. 2564
54 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2564
1069
02 ส.ค. 2564
55 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1089
27 ก.ค. 2564
56 มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1295
12 ก.ค. 2564
57 มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
12 ก.ค. 2564
58 การงดปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดและบาลาเซาะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
12 ก.ค. 2564
59 แนวทางปฎิบัติในการปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดอีฎิลอัดฮา ฮ.ศ.1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
12 ก.ค. 2564
60 แนวทางการปฏิบัติในการเชือดสัตว์พลีทาน(กุรบาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1292
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54