ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1292
11 ก.ค. 2564
62 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1298
05 ก.ค. 2564
63 หนังสือขออนุญาติเดินทางข้ามจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
1317
29 มิ.ย. 2564
64 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1293
28 มิ.ย. 2564
65 ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6)ทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1293
25 มิ.ย. 2564
66 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1286
25 มิ.ย. 2564
67 รูปแบบหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1346
09 มิ.ย. 2564
68 ประชาสัมพันธ์งดสูบรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1331
31 พ.ค. 2564
69 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
1069
24 พ.ค. 2564
70 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
1331
14 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54