ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ขอเชิญชวนชาวยะลา ร่วมใจฉีดวัคซีน โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1334
12 พ.ค. 2564
72 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1316
11 พ.ค. 2564
73 ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาการเปิด - ปิด ด่านตรวจ - จุดสกัด ข้ามเขตจังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1354
06 พ.ค. 2564
74 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2564
1336
05 พ.ค. 2564
75 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1343
03 พ.ค. 2564
76 รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
1328
27 เม.ย. 2564
77 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
1320
20 เม.ย. 2564
78 ประกาศการส่งเสริมกิจกรรม"บ้านรักการอ่าน" ดาวน์โหลดเอกสาร
1332
31 มี.ค. 2564
79 ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1331
31 มี.ค. 2564
80 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1388
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54