ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 เม.ย. 2564
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ก.พ. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ก.พ. 2564
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ม.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ม.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ธ.ค. 2563
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 พ.ย. 2563
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11