ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ส.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 พ.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านลูโบะบือแต ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 พ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงนือริง-ทุ่งนา-จูรอแม ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 พ.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
21
30 เม.ย. 2563
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 เม.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาโละเหนือ-ตาโละกลาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 เม.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.