ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลิดลมาตรา 9(8) ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
   
 
   

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายกำปงแมะเล็ง บ้านบาตัน ม.4 - บ้านตาโละ ม.5 ต.ลิดล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2563