รายงานผลการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลรายงานผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
   
 
   รายงานผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564