ข่าว : การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล กำหนดออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาตต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ี 1 ถึงหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดลจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันผู้แจ้งข่าว : จัดเก็บรายได้ ประกาศเมื่อ :
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.