ข่าว : อบต.ลิดลจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 20 พฤษภาคา 2563

รายละเอียด  : อบต.ลิดลจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อบต.ลิดล ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
     
หมายเหตุ กรุณาเตรียมถุงผ้ามาด้วยค่ะผู้แจ้งข่าว : งานธุรการ สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.